До членовете на ЕЦТП - покана за провеждане на Общо събрание

(Снимки ЕЦТП)
30 декември 2023 г.

До Всички членове

На Сдружение „Европейски център за транспортни политики

 

 

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

От „Европейски център за транспортни политики“ с ЕИК: 206082839 Чрез Диана Василева Русинова-Мехмедали: Председател на Управителния съвет Адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Братя Миладинови“ №16, ет. 2, офис 3, тел.: 0887275128; email: info@euctp.com УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

 

На основание членовете 5.2 и 5.4 от Устава на Сдружението отправям към вас настоящата показа за провеждане на общо събрание на дата 24.01.2024 г. от 18:30 ч. на адрес: гр. София, кв. Дружба 2, ул. „Делийска воденица“, бл. 330 ет. 6, при следния дневен ред:

 

1. Промяна на адреса на седалището и управлението на Сдружението;

2. Изключване на членове на Управителния съвет и избор на членове на Управителен съвет на сдружението съгласно промените в устава;

3. Приемане на промени в Устава на Сдружението които по своето естество са допълнения към стария Устав, включващо създаването на контролна комисия, увеличаване на членовете на управителния съвет, цели и средства за постиганеи пр.;

4. Утвърждаване на списък с членове на сдружението и изключване на такива.

 

Моля всеки, който ще присъства чрез упълномощен представител да изпрати най-късно до 10.01.2024 г. нотариално заверено пълномощно за лицето, което ще го представлява. Моля също така тези, които са извън гр. София да изпратят изрично заявление за това, че желаят да присъстват Online. За всички от гр. София присъствието на заседанието е задължително, стига разбира се да не са възпрепятствани от здравословен или друг уважителен проблем.

 

Моля да имате предвид, че съобразно действащия Устав на Сдружението други точки овен изброените не могат да бъдат разглеждани (чл. 5.2 от Устава).

 

С уважение,

Диана Русинова

/Председател на Управителния съвет/

Европейски център за транспортни политики