Кръговото кръстовище в Шумен, на което загина младо момиче, не отговаря на нормите

(Снимки ЕЦТП)
13 октомври 2022 г.

Екип на ЕЦТП посети кръговото кръстовище на бул. “Симеон Велики” в гр. Шумен, където на 28 септември загина 22-годишно момиче вследствие на тежко ПТП, предизвикано от дрогиран 18-годишен младеж. По време на инспекцията бяха установени множество пропуски и дефицити, които пряко застрашават пътната безопасност.

 

Ето фактите за Шумен:

Кръговите кръстовища имат високо ниво на пътна безопасност, ако се спазват следните основни принципи:

1. Възможно включване на входящите клонове в лентата на кръговата крива под прав ъгъл – Изискването е спазено;

2. Ясно пренасочване на движещите се направо автомобили през най-вътрешната за кръга лента – Изискването не е спазено;

3. Еднолентови изходи от кръговото кръстовище – Изискването не е спазено.

Според наредба №РД-02-20-2 радиусът на кръговото трябва да е 32 метра. Съгласно същата наредба широчината на лентата за движение в кръга трябва да е 8 метра, което отнесено към диаметър означава вътрешен диаметър от 32-8-8=16 метра.

В разглежданото кръгово вътрешният диаметър е 10 метра или 6 метра по-малък от нормативно изискуемия.

Проверка на ЕЦТП от миналата година показва, че община Шумен няма приет и действащ генерален план за организация на движението, което повдига въпроса за това до каква степен поставените пътни знаци и маркировки в града изобщо са законосъобразни.

 

Ето някои важни констатации и въпроси:

1. Кой е одобрил и разрешил поставянето на пътни знаци, които на практика не съществуват?;

2. На територията на града има множество остарели и излезли извън експлоатация пътни знаци;

3. При измерване на състоянието на пътните маркировки се установи, че те не покриват нито едно нормативно изискване;

4. На територията на град Шумен има кръстовища, на които има грешки при организацията на движението, заблуждаващи водачите относно предимството и реда за преминаване през кръстовищата, което е твърде сериозен дефицит и пряко застрашава безопасността на всички участници в движението.

 

ЕЦТП смята, че отричането от страна на община Шумен на проблемите, засягащи пътната безопасност, е твърде лош съветник и не води до превенция или намаляване на произшествията. Нашият екип изказва искрените си съболезнования на близките на загиналото момиче и се нядава, че справедловостта ще възтържествува.