ЕЦТП извърши мониторинг на пътната безопасност по път I-5 между с. Куцина и прохода Шипка

(Снимки ЕЦТП)
25 юли 2022 г.

По инициатива на ЕЦТП се извърши проверка на безопасността и на състоянието на път I-5 между с. Куцина (област Велико Търново) и прохода Шипка (област Габрово). Бяха извършени измерване на пътната маркировка, проверка на ограничителните системи за пътища, в това число и на състоянието на елементите С14.1 (котешки очи), както и на пътните знаци и растителността.

 

Констатира се, че продължава да е съществен проблемът с интензивния тежкотоварен трафик през с. Поликраище. Там продължава да има сигнали за превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници и товари, които нарушават правилата за движението по пътищата. От страна на ЕЦТП беше отправено предложение пред инж. Десислава Паунова от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и инж. Венцислав Ангелов директор на областно пътно управление (ОПУ) Велико Търново, за това по примера на Кресненското дефиле да се поставят колчета, които да не позволяват изпреварване на забранените за това места.

 

От страна на инж. Ангелов беше обърнато внимание за това, че при разклона за Преображенския манастир често стават пътнотранспортни произшествия, защото там водачите правят забранен ляв завой в посока от гр. Велико Търново към гр. Русе, когато искат да поемат по пътя, водещ към манастира.

 

Сериозен проблем продължава да бъде липсата на сигнализация и осветление в тунелите по I-5 на територията на гр. Велико Търново. ЕЦТП предложи като временна мярка измиването на тунела, боядисването му в бяло и поставянето на линейни светлоотразители, които да подпомогнат направлението на водачите на МПС при преминаването им през двете съоръжения.

 

На територията на област Габерово беше констатирано, че растителността в обхвата на пътя е много добре почистена и не закрива пътните знаци. При разклона за Дряновския манастир се констатираха множество нарушения, като пътни знаци, които са излезли от експлоатационна годност, или липсващи такива.

 

Заместник областният управител на Габрово и председател на Областната комисия по безопасност на движението Ивелин Стоянов, също взе участие в съвместната проверка с представителите на АПИ, Областна дирекция на МВР -Габрово и ЕЦТП.

 

ЕЦТП направи организация за незабавната смяна на два броя пътни знаци, които не покриват изискванията на МРРБ посочени в Наредба №18 от 2001 г. за сигнализирането на пътищата с пътни знаци. Пътните знаци са от производител, който няма необходимите разрешителни за производството на такъв вид продукти. ОПУ Габрово извърши подмяната на фалшивите знаци.

 

Инициативата на ЕЦТП е във връзка с необходимостта от извършването на повече и по-задълбочени проверки, в това число и независими такива с цел проверка на безопасността и подобряване на пътните условия като елемент от т. нар. подход „безопасна система“.