ЕЦТП провери път III-811, свързващ област Перник с град Сливница

(Снимки ЕЦТП)
05 януари 2023

Екип на ЕЦТП направи проверка на състоянието на път III-811, свързващ област Перник с град Сливница. За използването на този път се заплаща винетка. Той е единствената алтернатива за придвижване за с. Ракита, с. Гургулят и с. Гълъбовци.

 

Състоянието на пътя е изключително тревожноq като в с. Ракита е асфалтиранd само едната лента за движение. В по-голямата му част пътяj е без настилка, а водата е изкопала улеи с дълбочина до 20 см.

 

На много места липсват ограничителните системи за пътища, като на мостовите съоръжения съществува реален риск пешеходец или пътно превозно средство да падне директно в деретата около пътя.

 

По път III-811 често преминават автобуси, включително с деца, за да достигат до пантеон „Майка България“.

 

Припомняме, че ЕЦТП неведнъж се е ангажирала със състоянието на пътя. На пощата ни signals@euctp.com има изпратени множество сигнали. Към момента този път разполага с всички необходими документи, проекти, избран е изпълнител за извършване на СМР. Избран е и технически надзор, има и входирана подписка от над 800 души по темата. Това спира стартирането на СРМ дейностите и издаването на разрешително за стартиране на СРМ, издавано от МРРБ.

През изминалите 10 години жителите на трите села са изпратили редица писма, направени са и редица репортажи за самия път, но към момента СРМ така и не са започнато.

 

Въпреки усилията на нашата организация и на жителите от региона пътят продължава да е все така в изключително лошо и все по-влошаващо се състояние, което ежедневно подлага водачи и пешеходци на постоянен риск от ПТП.

 

По продължението на този път живеят, работят и се придвижват огромен брой хора и превозни средства, а същевременно поради липсата на тротоари и обраслата периферия всички хора, придвижващи се пеш в тъмната част на денонощието, са изключително застрашени. Местните посочват, че след последния паднал снеговалеж, огромното количество вода при топенето е довело до влошаване на състоянието на моста, свързващ с гр. Сливница, като това е единственият и най-пряк достъп към спешна и неотложна помощ, хранителни магазини, гр. Сливница и към гр. София.

 

Коментарите за това дали е безопасен и изобщо годен за употреба оставяме на обществото. Оставаме на вас да си извадите и изводите за това как почитаме българската история и паметта на загиналите в името на свободата и единството на българската държава, защото този път освен с местно значение, е и врата към част от историята и миналото на загиналите за свободата на България.