Екип на ЕЦТП съвместно с БТВ извърши проверка на общински пътища в община Бойчиновци

(Снимки ЕЦТП)
07 януари 2023

На 07.01.2023 г. съвместен екип на Европейски център за транспортни политики и БТВ, по сигнал на журналиста Тина Ивайлова за рубриката "Глас, с Тина Ивайлова" извърши проверка на ремонт и рехабилитация на общински пътища на територията на община Бойчиновци. Проверката показа силно притеснителни резултати.

 

Стана известно, че община Бойчиновци е сключила договор за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ с Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони с №12/07/2/0/2000050 на стойност 5 098 290,76 лв. Проектът предвижда ремонт и рехабилитация на следните подобекти: път MON 1040 – от км 0+000 до км 1+695,37; път MON 1042 – от км 0+000 до км 1+685,43; път MON 2043 – от км 0+000 до км 1+481,48.

 

При проверката на място се констатира, че голяма част от предвидените дейности вероятно  изобщо не са извършени, но независимо от това са изпълнени. На места положеният асфалт се рони, а на други шахти са оставени без капаци и това създава опасности. Двете мостови съоръжения провидени за ремонт са оставени без хидроизолация, основите им не са почистени и покрити с торкрет бетон. По ригелите е пораснала трева, а предвидете за смяна пешеходни парапети изобщо не са подменени. Няма поставена ограничителна система за пътища и на двете съоръжения. Нито един знак, нито от временна, нито от постоянната организация на движението не е поставен. Няма и пътна маркировка.

 

По всяка вероятност от страна на кмета на община Бойчиновци може би са допуснати значителни нарушения при провеждането на обществени поръчки и изразходването на евро средства, при реализацията на СМР за ремонт и рехабилитация на пътища от общинската пътна мрежа. Това налага необходимостта е да се извърши цялостна проверка на начина на провеждане на обществените поръчки засягащи обекта предмет та този сигнал, както и как е проведена процедурата по ЗОП.

 

За извършените СМР може би има вероятност кметът на общината да не е осъществил достатъчен контрол и по този начин да е допуснал лошо изпълнение като и не осъществяването на дейности, които ощетяват обществения интерес в голяма степен. Съществува и друга вероятност да се разплатени и актувани дейности, които никога не са били извършени, а извършените такива да са с качество значително под определеното в проектната документация.

 

По случая вече е изготвен доклад, който е предаден на главния прокурор и на проверяващия орган към ДФЗ.

 

          .