По сигнал на община Копривщица екип на ЕЦТП извърши оглед на пътя към Стрелча

(Снимки ЕЦТП)
24 февруари 2023

Екип на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) извърши визуален оглед на състоянието на пътя и съоръженията от км. 0+000 до км. 22+000 на път III-606 Копривщица - Стрелча. Проверката бе извършена заради сигнал, подаден от община Копривщица до ЕЦТП. Участие в огледа взеха Диана Русинова, председател на Управителния съвет на ЕЦТП, инж. Румен Сачански - директор на ОПУ-София, инж. Георги Георгиев - представител на ЕЦТП, инж. Иван Павлов - представител на ЕЦТП, Добри Трендафилов - представител на Областна дирекция на МВР, Кръстьо Тороманов- полицейски инспектор към РУ Пирдоп, Бойка Дюлгярова - кмет на община Копривщица и Теодора Главчева - младши експерт ДЕвроинтеграция" в община Копривщица.

 

Констатирани бяха множество дефицити, които представляват потенциална заплаха за безопасността на движението. Установените проблеми са от различно естество и касаят различни параметри на пътя. Установено бе, че отводнителните съоръжения не са почистени, както и че ограничителните системи (мантинелите) не покриват минималните изисквания. Освен това се наблюдават много участъци с разрушен горен слой на настилката, които следва задължително да бъдат отремонтирани. Има и участъци с непочистени битови отпадъци и растителност, попадаща в обхвата на пътя. Констатирана бе и липса на пътни знаци.

 

Огледът показа, че има навлизане на горските пътища в Републиканската пътна мрежа, изразяващо се в това, че при излизане на горската техника на Републиканския път, са унищожени отводнителни съоръжения, вследствие на което е започнало навлизането на кална пясъчна маса и води на платното, което е довело до образуване на пропадания. При новообразувалите се кръстовища с горските пътища липсва сигнализация, която да предупреждава участниците в движението. 


Констатирано бе и, че подпорните стени са в задоволително състояние, но се нуждаят от ремонт и възстановяване.
ЕЦТП се ангажира да изготви подробен доклад, както и да направи сравнение на организацията на движениетоаи изискваниятаана действащата нормативна уредба с наличните пътни знаци.