По инициатива на ЕЦТП община Стара Загора се присъедини към експеримент за въвеждането на "мигащ зелен" сигнал на светофарите

(Снимки ЕЦТП)
9 март 2023 г.

През 2021 г. след поредица от тежки пътнотранспортни произшествия, настъпили на територията на гр. Стара Загора, както и във връзка с редица проверки и спорове относно това доколко е нормативно регламентирано т. нар. „мигаща зелена светлина“ на светофарните уредби, беше взето решение „мигащото зелено“ да бъде премахнато. Това действие породи много спорове както в експертната общност, така и сред гражданите. За нас като професионална организация на дневен ред никога не е стоял въпросът дали то е по-добро или по-лошо от обратните броячи, например. Но беше важно да оценим фактите такива каквито са, а именно, че „мигащата зелена светлина“ не е нормативно регулирана в нито един акт действащ на територията на Република България. Считаме, че въвеждането на практики, които излизат извън нормите и рамките на действащите закони и правила в България, е не дотам добра практика, която освен всичко не дава добър пример на гражданите. 


Най-съществения въпрос, който остана без отговор беше: „Какво точно искаме да кажем чрез „мигащото зелено“ на участниците в движението и какво трябва да е правилното поведение на водачите при наличието на „мигащо зелено“? Безспорно не можем да забраним преминаването на зелен сигнал, бил той и мигащ, защото значението на зеленото е „преминаването е разрешено“. В тази връзка следва да се дефинира точно ясно и конкретно какво искаме да кажем на участниците в движението и какво трябва да бъде тяхното поведение при наличието на „мигаща зелена светлина“ като част от фазата на светофарния цикъл?

 

Въпреки всичко казано до тук, обаче, ние не останахме глухи и за обществените призиви от страна на гражданите и твърдението им, че се ориентират по-добре когато светофарът ги предупреди чрез премигване, че предстои смяна на фазата. Ние също така разбираме и оценяваме това, че едно правило, за да може да се измени, най-напред трябва да се направи експеримент как би работило даденото нововъведение. 


Във връзка с това, съвместно със Столична община и Българската Асоциация Интелигентни Транспортни Системи (БАИТС), проведохме експеримент, продължил един месец на кръстовище в София. Целта беше да докажем дали в действителност при наличието на „мигащо зелено“ се оказва благоприятно въздействие върху пътната безопасност и пропускателността на дадено кръстовище.  


Резултатите от проведеното проучване са, че функционалността за мигаща зелена светлина предотвратява потенциала за конфликти и повишава значително безопасността на движение в обхвата на светлинно регулираните кръстовища. Функционалността за „мигаща зелена светлина“ увеличава пропускателната способност на светлинно регулираните кръстовища. Ефектът се дължи на психомоторните функции на водачите и психологическия елемент за сигурност при сигнализация за край на зеления сигнал, чрез „мигащо зелено“. Функционалността за „мигаща зелена светлина“ намалява отделените вредни емисии в обхвата на светлинно регулираните кръстовища. Само за периода без мигащо зелено в обхвата на кръстовището, на което проведохме проучването си, превозните средства със задръжка са отделили 3,2 тона CO2. За да бъде компенсирано това замърсяване са необходими 161 здрави дървета. 

 

В Стара Загора по инициатива на Европейския център за транспортни политки (ЕЦТП) в продължение на година ще се проведе експеримент, като се въведе "мигащо зелено" на светофарите. Идеята бе огласена по време на посещение в града на инспекционен екип на ЕЦТП, който се срещна със заместник кмета Радостин Танев.

 

Той обяви, че целта на експеримента е многостранна - намаляване на скоростта, но и на вредните емисии. В Стара Загора той ще се приложи, след като са регистрирани много ползи от подобен режим на кръстовище в София.

"При наличието на „мигащо зелено“ нарушителите, които преминават на червен светофар, са спаднали с 800 за петнадесет дни. Нашето проучване показа, че при наличие на този режим на работа на светофарната уредба, скоростта в зоната на кръстовището спада, т.е. водачите, когато видят отдалеч „мигащото зелено“, започват да намаляват“, разясни пред медии и граждани Диана Русинова, председател на УС на ЕЦТП. 

 

„Мигащото зелено“ ще бъде въведено в целия град Стара Загора, но поетапно, като се стартира от събота, 11 март с кръстовището при бул. "Цар Симеон Велики“ и ул. "Димчо Стаев“. Радостин Танев обясни, че на всички входове на града ще бъдат поставени табели, информиращи водачите, че светофарите в града работят с "мигаща зелена светлина“. След края на експеримента информацията ще бъде подробно анализирана, за да се преценят плюсовете и минусите. И ако данните покажат положителни тенденции, ще се подготви предложение за законодателни промени на национално ниво. 

 

По време на посещението екипът на ЕЦТП и представителите на общината инспектираха кръстовището на булевардите "Цар Симеон Велики“ и "Крайречен“. То се смята за конфликтно и създаващо предпоставки за инциденти, особено по отношение безопасността на пешеходците, защото водачите масово не спазват ограничението от 30 км в час. Препоръката на нашите експерти е изграждането на изкуствени неравности (легнали полицаи), но преди пешеходната пътека, а не върху нея. Така ще се гарантира намаляването на скоростта още преди зоната за пресичане.