Адв. Георги Веселинов

Зам. председател и член на Управителния съвет
Направление правни въпроси и политики

Адвокат Георги Веселинов е учредител и член на Управителния съвет на Европейски център за транспортни политики. Той се присъединява към организацията през април 2020 г.

Г-н Веселинов е практикуващ адвокат вписан в Софийска адвокатска колегия. Завършил е Югозападен университет „Неофит Рилски“ със специалност „Право“. Неговата дейност е предимно в сферата на гражданското, административното и наказателното право. Опитът и експертизата му по отношение на казуси свързани с европейското право са от особено важност за развитието на организацията. Той също така притежава богат опит при изясняването на случаи свързани с пътно транспортни произшествия.

Адвокат Веселинов активно участва в изготвянето на правни становища, препоръки и мнения, по отношение на промени в нормативната уредба на Република България. Посредством опита му в сферата на търговското право често дава консултации свързани с разкриването на фирми за транспорт и спедиция в или извън България.