Емилия Младенова

Зам. председател и член на Управителния съвет
Направление въздухоплаване и авиация

Eмилия Младенова е член на Европейски център за транспортни политики от декември 2020 г., като от Юли 2021 г. е и член и заместник председател на управителния съвет – направление въздушен транспорт и авиация. Тя е с над двадесет и пет годишен опит в авиационната индустрия.

Понастоящем г-жа Младенова е Изпълнителен директор и финансов директор на „Плейн Тех“ АД, компания занимаваща се с ремонт и техническо обслужване на въздухоплавателни средства Еърбъс 320, Бойнг 737 и NG., линейно и базово обслужване, поддръжка и ремонт на самолетообслужваща  техника.

Емилия също така е и мажоритарен съдружник в „Роуз Еър“ ООД - инвеститор клас А, собственик на Комплексен център Роуз Еър-Хангар с три линии за ремонт и обслужване на самолети.

Г-жа Младенова е заемала длъжността финансов директор и главен счетоводител на авиокомпания "Българиан Еър Чартър“ ООД от 2001 до 2016 г.  Преди това от 1997 г. до  2001 г.  е била финансов директор  и главен счетоводител на авиокомпания "Балкан" АД.

Опитът и познанията на Емилия Младенова в сферата на авиацията и въздушния транспорта са от изключителна полза за развитието на ЕЦТП. Докладите, анализите и препоръките, които изготвя тя са от полза за разрешаването на ключови казуси в авиационната индустрия в България. Нейните познания за конкретни проблеми и политики на ниво ЕС също допринасят значително за подобряването на обслужването в сектора, както и повишаването на безопасността на въздухоплаването.