Теодор Атанасов

Член на Управителния съвет
Направление пътна безопасност

Теодор Атанасов е учредител член на Европейски център за транспортни политики.