Емил Янков

Зам. председател и член на Управителния съвет
Направление екология и зелен транспорт

Инж. Емил Янков - завършил Технически Университет София специалност Топлотехника и СУ специалност Енергийни пазари и услуги.

Ръководител Бизнес развитие в Тракия Икономическа зона, С опит в менажирането на ВЕИ проекти,  преговори със стратегически инвеститори в България, с десетки бизнес мисии в Корея, Китай, Япония и Европа.

От 2018 Изпълнителен директор на Севик България - първият произведен и сертифициран електромобил в България. В борда на ЕЦТП от лятото на 2021.