Екип на ЕЦТП просети мястото на инцидента с жертва в град Батановци

(Снимки ЕЦТП)
29 януари 2023

На 29 януари настъпи тежко пътнотранспортно произшествие на път III-605 в град Батановци, област Перник, община Парник, при което самокатастрофира и загина 22-годишен мъж. Инцидентът е настъпил на входа на Батановци при влизането от към село Ярджиловци.

 

Колата се е движела със скорост вероятно около и дори над 170 км в час в населено място при ограничение от 50 км в час. Екип на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) инспектира зоната на инцидента в населеното място, което се оказа, че е проблемно от години. Местни споделиха, че са сигнализирали за това институции, включително Агенция "Пътна инфраструктура" и кмета на община Перник. Посочили са, че високата скорост, която се развива на правия участък, е често явление, и има нужда да се вземат мерки. Реакция обаче не е последвала. Гражданите са настоявали за изграждането на ИИНН (изкуствени изпъкнали напречни неравности, легнали полицаи), но от страна на АПИ са им отговорили, че няма как на път от републиканската пътна мрежа да се поставят такива съоръжения, което е странно при положение, че от другата страна на града на същия път има монтирани 3 броя ИИНН.

 

Екипът на ЕЦТП установи, че маркировка липсва и при мъгла и лоши метеорологични условия водачите се ориентират трудно за профила на пътя. Освен това при по-силен дъжд има проблем и с една от дъждоприемните шахти, което създава условия за аквапланинг. 

 

Факт е обаче, че основната причина за тежкия инцидент е високата скорост, вследствие на което загиналият не е могъл да овладее колата си. И тези факти отново повдигат темата за превенцията и работата с младите водачи. Достатъчно е да си припомним трагедията в Шумен от септемри 2022 г. и тази в Стара Загора от 2021 г., при която отново в следствие на несъобразена скорост 18-годишен удари смъртоносно колата на младо момиче на кръгово кръстовище, което не отговаря на нормите. Причина за смъртта на водача на самокатастрофиралото моторно превозно средство е и липсата на поставен обезопасителен колан. Предният капак на превозното средство е прелетял през две къщи е се е озовал в клоните на дърво, което също показва ясно, че скоростта е била значително над максимално допустимата.

 

Припомняме, че през 2019 г. е приета Наредба Н-12 за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване, където е определено, че до 01 май всяка година комисия, назначена от министъра на вътрешните работи и на транспорта и съобщенията трябва да изготви анализ на данните за предходната година. Изготвените анализи трябва да съдържат предложения и мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата. До този момент МВР и МТС са изпълнили това свое задължения еднократно през 2020 г., но само в частта, касаеща младите водачи, придобили правостособност за управление на МПС до две години. Въпреки многократните настоянантия от наша страна за намеса на МВР, МТС и ДАБДП с цел анализът да бъде изготвен, до настоящия момент единствено МВР направи анализ на данните за 2021 г. и то отново само в частта за младите водачи, придобили правоспособност до две години. 

 

Припомняме също така, че многократно ЕЦТП настояваше през 2022 г. за това Прокуратурата и МТС да се намесят и да принудят школите и автоинструкторите, обучаващи млади водачи, да започнат да издават т. нар. учебна книжка, но така и никой не предприе мерки. Учебната книжка е единственият документ, който може да ориентира обучаващите се дали дадени знаия и умения са им били преподадени или не.